Quines dades personals recollim i per què

CONTAGAS recapta les dades personals a través de correus electrònics i formulari de contacte.

Principis que apliquem a la teva informació personal
En el tractament de les teves dades personals, apliquem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre demanarem el teu consentiment exprés per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’indicarem prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Sent sempre els mínims necessaris.
Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la teva confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

A CONTAGAS tractem les teves dades personals per a:
Garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
Per a gestionar les xarxes socials. CONTAGAS pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de CONTAGAS es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de CONTAGAS. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de CONTAGAS. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas s’utilitzarà els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

Legitimació per al tractament de les teves dades:
La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita.

Categoria de dades
Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les teves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
Algunes eines que s’utilitzen per a gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, CONTAGAS comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Cookies
En aquesta web recopilem i utilitzem la informació segons s’indica en la nostra política de privacitat. Una de les formes en les quals recopilem informació és a través de l’ús de la tecnologia anomenada “cookies”. A CONTAGAS, s’utilitzen cookies per a diverses coses.

Quines cookies utilitza aquesta web?
Aquesta web utilitza cookies de tercers. En aquest lloc web s’utilitzen les següents cookies que es detallen a continuació:

Cookies de tercers
Aquesta web utilitza serveis d’anàlisis, concretament, Google Analytics per a ajudar al webmaster a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web i millorar la usabilitat d’aquest, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar a l’usuari. Google Analytics, és un servei analític de web prestat per Google, Inc. L’usuari pot consultar aquí el tipus de cookies utilitzades per Google.

Quins drets té sobre les seves dades
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CONTAGAS estem tractant dades personals segons la legalitat vigent.

Totes les persones interessades tenen accés als drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) de les seves dades de caràcter personal. A més en virtut del nou RGPD, també tindran accés al dret a la Limitació i Portabilitat de les seves dades.


Aquests drets són:

Sol·licitar l’accés  a les dades personals relatives a l’interessat
Sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació
Sol·licitar la limitació del seu tractament
Oposar-se al tractament
Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CONTAGAS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que hem recaptat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment
Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Com protegim les teves dades
CONTAGAS es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

CONTAGAS no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, CONTAGAS s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per CONTAGAS per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se CONTAGAS, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client el sol·liciti raonablement.

Acceptació i consentiment
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de CONTAGAS en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat
El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a CONTAGAS en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat
CONTAGAS es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, CONTAGAS anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials
D’acord amb la LSSICE, https://www.contagas.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://www.contagas.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.