SAT Mecànica

El nostre equip de SAT Mecánica s’encarrega de la posta en marxa, el manteniment i la reparació dels nostres equips a les intal·lacions del client o a les nostres.

Treballlen tan en ERMs, com a cicles combinats, plantes tèrmiques o cogeneracions.

SAT Electrònica

CONTAGAS, a fi de donar suport i servei continuat als nostres clients, compta amb un laboratori per calibratge metrològic i reparacions electròniques amb personal altament qualitificat i amb patrons moderns per pressió, temperatura, gasos patrons con trazabilitat contrastada en laboratori ENAC i última tecnologia en eines.

Això ens permet, entre d’altress operacions, calibrar/verificar equips de pressió i temperatura, així com verificar conversors de gas i explosímetres portàtils i comprovar tots els equips subministrats per CONTAGAS, a més de donar suporte per la posta en marxa de qualsevol equip subministrat.

Recanvis

Com a Servei Tècnic oficial disposem dels recanvis originals dels equips que subministrem.

Disposem d’un gran estoc per donar servei amb la màxima brevetat possible.