ZUNT ITALIANA S.r.l. fabrica una gamma completa de juntes aïllants  que s’utilitzen en xarxes de transport i distribució de gas pel seccionament de las canonades principals, per tal de garantir la plena eficiència dels sistemes de protecció catòdica contra la corrossió.