Banides & Debeaurain és una empresa francesa, fundada el 1928, líder en vàlvules i accessoris de polietilè i de llautó per gas i aigua, que opera a nivell internacional.

Durant més de 90 anys, BANIDES ha sigut capaç d’adaptar-se i  modernitzar-se per convertir-se en un actor clau a la indústria del gas.

Des de 1994, disposen d’un taller d’injecció de plàstic per satisfer les noves necessitats del mercat, evolucionant del llautó a solucions de polietilè.

Compta amb una de les gammes més àmplies del mercat, dissenyades per aplicacions que van des de xarxes subterrànies i aèries abans del comptador fins a instal·lacions domèstiques, industrials i comercials després del comptador que s’abasteix amb gas natural, butà i propà.

Donat que la seguretat de les xarxes de gas és una de les prioritats dels distribuidors, han adquirit uns coneixements sòlids en el camp de la seguretat, en particular amb el disseny de dispositius d’activació per excés de fluxe per xarxes de polietilè noves i existents.

Video Presentació Banides
Reprodueix el vídeo quant a Video Presentació Banides

Últimes notícies de la nostra empresa representada