Tel.: 93 394 02 22 · contagas@contagas.com

FIO: Gestió Intel·ligent de Regulació en Distribució de Gas

FIO: Gestió Intel·ligent de Regulació en Distribució de Gas

El FIO és un equip avançat que permet la gestió intel·ligent de les estacions de regulació de les xarxes de distribució de gas natural. El FIO permet monitoritzar, mesurar i controlar les xarxes de gas des de dispatching.
Dissenyat per aplicar a qualsevol regulador de pressió de gas.
Integra 5 funcions en un sol dispositiu:

  • Medició indirecta del caudal [IFM]: sense necessitat de comptador, el FIO mesura el caudal mitjançant la correlació dels valors de pressió, temperatura i obertura del regulador.
  • Control i ajustament de la pressió de sortida [OPC]: D’acord amb un programa diari/setmanal o compensat d’acord amb la demanda de caudal, es realitza el control i ajustament de la pressió de sortida remotament o localment.
  • Limitació de velocitat de fluxe [FL]: El FIO actua sobre la pressió de sortida per tal de mantenir el caudal lliurat per sota d’un límit configurable. Substitueix els dispositius limitadors mecànics sense cap component intrusiu i sense pèrdues de pressió en condicions de funcionament estàndar.
  • Supervisió remota [RM]: El FIO permet una supervisió remota dels paràmetres significatius del grup funcional i de seguretat. Els paràmetres que es poden controlar són: pressió d’entrada i de sortida, vàlvula de seguretat, obstrucció de filtres, monitorització o assumir el control de l’estació, dispar de VIS, intrussió a la ERM, fuites de gas.
  • Gestió d’usuari final [EUM]: significa una interrupció del subministrament en remot als usuaris, en cas d’emergència o morositat.

Empleni el següent formulari d’ingrés per a crear el seu compte personal

Empleni el formulari

Preferència de comunicacions