A: Oficinas
C/ Fra Juníper Serra, 91-93
08030 Barcelona

B: Almacén
C/ Torrent de l'Estadella, 49 bis
08030 Barcelona

Telf. +34 93 394 02 22
Fax +34 93 394 02 29

contagas@contagas.com